Swimming Pool Water Swimming Pool Water Swimming Pool Water Swimming Pool Water

Montaż1.Przestrzeń umywalki

Do umywalek stosujemy następujące uchwyty

1. nr kat. 113 – umywalkowy prawy – montowany z prawej strony umywalki rys. UM-1, UM-2, UM-3, UM-4, UM-5.
2. nr kat. 111 – umywalkowy lewy – montowany z lewej strony umywalki rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5.
3. nr kat. 114 – osłona syfonu – montowany od dołu w 1/3 wysokości syfonu rys. UM-1, UM-3, UM-4, UM-5
4. nr kat. 112 – uchwyt międzyumywalkowy rys. UM-3, UM-5
5. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „50” o długości 50 cm – gdy umywalka jest przy ścianie rys. UM-2


Górna krawędź uchwytów 111, 112, 113 i 101 „50” powinna być podniesiona 3 cm ponad płaszczyznę umywalki rys. UM-1.
Uchwyty 111, 112 i 113 powinny być oddalone od umywalki o odległość minimum 6 cm rys. UM-1.

   
UM-1   UM-2

Gdy umywalki zlokalizowane są obok siebie montuje się uchwyt nr kat. 112 – międzyumywalkowy rys. UM-3 i UM-5.

UM-3

W przypadku braku miejsca obok umywalki uchwyty nr kat. 111, 112 i 113 można obrócić o 180°, rys. UM-4 i UM-5

 
UM-4   UM-5

2. Przestrzeń WC

Podstawową zasadą przy wyposażaniu WC w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie dwóch uchwytów po obu stronach WC z tym że zawsze jeden z nich musi być uchylny. Uchwyt uchylny musi być zamontowany od strony najazdu wózka inwalidzkiego żeby ułatwić dojazd osobie niepełnosprawnej do WC.

Do WC stosujemy następujące uchwyty:

1. nr kat. 139 – uchylny przykręcany do ściany tylnej rys. WC-1, WC-2, WC-3, WC-4, WC-5 i WC-6.
2. nr kat. 140 – uchylny stojący przykręcany do podłogi rys. WC-7, WC-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-5, WC-7.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. WC-6.
5. nr kat. 131 – lewy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-3.
6. nr kat. 132 – prawy przykręcany do ściany tylnej rys. WC-4.
7. nr kat. 133 – lewy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-1, WC-8.
8. nr kat. 134 – prawy przykręcany do ściany tylnej i podłogi rys. WC-2.

 
WC-1    WC-2

Rys. WC-2 ma charakter poglądowy by pokazać uchwyt nr kat 134. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidłowe zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo częsty błąd przy montażu, polegający na zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony najazdu wózka - rys. WC-1 nigdy od strony ściany - rys. WC-2.

 
WC-3   WC-4

Rys. WC-4 ma charakter poglądowy by pokazać uchwyt nr kat 132. Dodatkowo pokazano tutaj nieprawidłowe zamontowanie uchwytu uchylnego nr kat. 139. Jest to bardzo częsty błąd przy montażu, polegający na zamontowaniu uchwytu uchylnego od strony ściany. Uchwyt uchylny musi być zamontowany zawsze od strony najazdu wózka - rys. WC-3 nigdy od strony ściany - rys. WC-4.

 
WC-5   WC-6

Uchwyty nr kat. 137 lewy i nr kat. 138 prawy należy stosować gdy WC umiejscowione jest bezpośrednio przy ścianie.

 
WC-7   WC-8

3. Przestrzeń prysznica

Podstawową zasadą przy wyposażaniu prysznica w uchwyty dla niepełnosprawnych jest zastosowanie krzesełka prysznicowego oraz dwóch uchwytów mocowanych do ściany po jego prawej i lewej stronie, których zadaniem jest ułatwienie wstawania z krzesełka.

Do prysznica stosujemy następujące uchwyty:

1. nr kat. 201 – krzesełko uchylne przykręcane do ściany rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4
2. nr kat. 202 – krzesełko zawieszane rys. PR-5, PR-6, PR-7, PR-8.
3. nr kat. 137 – lewy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-2, PR-5.
4. nr kat. 138 – prawy przykręcany do ściany bocznej rys. PR-1, PR-6.
5. nr kat. 141 – prysznicowy prawy rys. PR-3, PR-8.
6. nr kat. 142 – prysznicowy lewy rys. PR-4, PR-7.
7. nr kat. 101 – uchwyt prosty zazwyczaj 101 „60” o długości 60 cm rys. PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6.

 
PR-1   PR-2

Krzesło uchylne przykręcane do ściany nr kat. 201 powinno być zamocowane na wysokości 47 cm – 52 cm licząc od podłogi do górnej płaszczyzny siedziska wyznaczonego przez otwór umieszczony na środku krzesełka.

Uchwyty nr kat. 137, 138, 141, 142 jak również 101 „60” należy zamocować na wysokości 80 cm licząc od podłogi do środka koła mocującego uchwyt.

 
PR-3   PR-4

 
PR-5   PR-6

Na rys. PR-5 i PR-6 pokazano krzesełko zawieszane nr kat. 202 zawieszone na uchwytach nr kat. 137 i nr kat. 138.
W przypadku gdy z prysznica korzystają osoby pełnosprawne krzesełko można zdjąć.

 
PR-7   PR-8

Na rys. PR-7 i PR-8 pokazano krzesełko zawieszane nr kat. 202 zawieszone na uchwytach nr kat. 142 i 141. W niektórych przypadkach można zrezygnować z dodatkowego uchwytu po drugiej stronie krzesełka.

4. Przestrzeń wanny


Do wanien stosujemy następujące uchwyty
1. nr kat. 125 – wannowy lewy rys. WA-1.
2. nr kat. 126 – wannowy prawy rys. WA-2.
3. nr kat. 122 – wannowy czołowy rys. WA-3
4. nr kat. 123 – wannowy prawy rys. WA-6, WA-7.
5. nr kat. 124 – wannowy lewy rys. WA-5, WA-8.
4. nr kat. 203 – krzesełko wannowe rys. WA-4.

 
 WA-1    WA-2

Uchwyty nr kat. 126, 125 i 122 montuje się na wysokości 110 cm licząc od podłogi do poziomego ramienia uchwytu.

   
 WA-3    WA-4

Do wanny stosuję się krzesełko wannowe nr kat. 203. Cztery wsporniki umożliwiają przenoszenie osoby niepełnosprawnej razem z krzesłem.

   
 WA-5    WA-6

Uchwyty wannowe nr kat. 124 i 123 można stosować zarówno na ścianie długości jak i szerokości wanny. Wysokość montażu uchwytu to 110 cm liczona od podłogi do poziomego ramienia uchwytu. Cały uchwyt należy odsunąć ok. 6 cm od ściany.

 
WA-7   WA-8
Copyright © 2013 sapczech.pl All rights reserved.
Projekt i wykonanie: plovedesign.pl